Gratis vermelding in Handboek der Nederlanden

Tot voor enkele jaren heeft Handboek der Nederlanden gedurende een periode van tientallen jaren een belangrijke brugfunctie vervuld tussen alle overheidsinstanties, non-profit organisaties en het toeleverend bedrijfsleven. De doelstelling van Handboek der Nederlanden was het bevorderen van commerciële communicatie tussen deze marktpartijen. Toen de uitgeverij gestopt is met dit 1.200 pagina’s tellende handboek is dit unieke platform verdwenen. Onderzoeken tonen aan dat er bij inkopers, managers en medewerkers die zich bezighouden met het aankopen van producten en diensten nog steeds een grote behoefte is aan een platform met dit bijzondere karakter. Als kenniscentrum voor het MKB zijn wij dan ook trots om u de digitale versie van Handboek der Nederlanden te presenteren

Gratis presentatiepagina bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bedrijven, overheden en non-profit organisaties kunnen gratis een presentatiepagina plaatsen onder één rubriek naar keuze. Wanneer u een presentatiepagina heeft gemaakt wordt deze door de SEO specialisten MKB geoptimaliseerd. Uw gratis presentatiepagina wordt dan ook gezien en gevonden in de andere zoekmachines en draagt bij tot een hogere pagerank van uw website. Ontdek ook de communicatiekracht van Handboek der Nederlanden en start met uw presentatiepagina

Presentatiepagina

Bedrijfsinformatie:

Naam bedrijf / organisatie*:
Adres*:
Postcode*:
Vestigingsplaats*:
KvK nummer*:
Website*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer*:
Logo:

Beheerder presentatiepagina

Deze gegevens zijn niet zichtbaar op de presentatiepagina en zijn uitsluitend bestemd voor de beheerder van de presentatiepagina om in te kunnen loggen bij Mijn Handboek na volledige registratie.
Geslacht:
Man
Vrouw
Voorletters beheerder*:
Tussenvoegsel beheerder:
Achternaam beheerder*:
E-mailadres beheerder*:

Dit is tevens uw loginnaam

Wachtwoord:
Bevestig wachtwoord: